Bergendahls El Projekt AB gör besök på Gymnasieskolor!

I ett led för att uppnå vårat kvalitetsmål att bli en bättre arbetsgivare för våra anställda samt att attrahera framtidens elektriker, så har Bergendahls El Projekt AB påbörjat besök på regionens gymnasieskolor.

Fokus ligger i år på El- och energiprogrammets år tre. Vi ska arbeta med våra kvalitetsmål i minst tre år framåt och med hjälp av ungdomar från årskurs åtta upp till gymnasiets år tre ta reda på vad en bra arbetsgivare är. 

Under våra besök utför vi en enkätundersökning. Vi söker bl.a. i våra frågeställningar ta reda på vad kommande generations elektriker har för förväntningar på en arbetsgivare. De svar vi får in ska analyseras och vägas ihop med våra egna montörers tankar om vad en bra arbetsgivare är. I den högkonjunktur vi nu befinner oss i tror vi stenhårt på att andra faktorer än lön avgör vilken arbetsgivare som blir mest attraktiv.

Vi har nu i vår besökt Lindholmens Tekniska Gymnasium samt Hulebäcksgymnasiet i Härryda. Till hösten kommer vi besöka flera gymnasieskolor. I samband med besöken försöker vi även stärka vårt nya varumärke samt ta reda på hur det uppfattas.

 Responsen har varit god från ungdomarna och vi vill passa på att gratulera dem till att ha valt ett yrke med ljusa framtidsutsikter och där utvecklingsmöjligheterna är oändliga. Vi på Bergendahls El Gruppen AB hoppas och tror att vi kan bli en del av deras utveckling!