EIO och SEF lägger resurser på projekt för ökad jämställdhet

Elinstallatörsbranschen har börjat inse att det är dags att lägga gamla värderingar kring kompetens och kön på hyllan. I 2017 års installationsavtal läggs särskilda resurser på ett större projekt med syfte att få in fler kvinnor i branschen. 

Som ni säkert vet, har vi på Bergendahls El bestämt oss för att ta frågan om jämställdhet på allvar. Därför gläder det oss att se att vår bransch går i rätt riktning. Under april publicerades ett nytt installationsavtal mellan Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF). En av punkterna är ett partsgemensamt arbete för jämställdhet i branschen.

I avtalet beskriver EIO och SEF den rådande mansdominansen i elinstallatörsyrket, och att de under hösten kommer gå samman för att genomföra ett större, långsiktigt projekt för att få fler kvinnor att söka sig till branschen samt stanna där över tid.

Exempel på aktiviteter som kommer ingå i projektet är åtgärder riktade mot skolor, arbete med värderingar och attityder samt andra organisatoriska frågor i samband med lön och ersättning.

Projektet planeras sätta igång senast den 1 september 2017.

Läs avtalet i sin helhet på sef.se >