Bergendahls El:s ledning fortsätter arbeta för bättre arbetsmiljö


För två veckor sedan genomfördes en utbildning för Bergendahls El Gruppens ledning i psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö, två viktiga aspekter för våra medarbetares trivsel.

Vi vill att våra medarbetare ska trivas på Bergendahls El och en viktig del i det är arbetsmiljön de befinner sig i. För två veckor sedan fick ledningen delta i en utbildning kring arbetsmiljö som ett led i Bergendahls El:s arbete kring dessa frågor. För att arbetsplatser enklare ska kunna upprätthålla en god arbetsmiljö har Arbetsmiljöverket ett antal regler och krav på organisatoriska och sociala aspekter för organisationer att följa. I reglerna och kraven ingår frågor som arbetstid, arbetsbelastning och hur man förebygger kränkande särbehandling.

Utbildningen blev en trevlig och lärorik stund där många viktiga frågor togs upp.