Jämställdhet och mångfald

Endast 2 % av Sveriges installations- och serviceelektriker är kvinnor. En siffra som är för låg. Nu omvandlas ord till handling när Bergendahls El  rullar ut budskapet att man letar efter 5 kvinnliga elektriker.

Vi söker moderna elektriker. Vi omvandlar ord till handling och söker fler kvinnliga elektriker. Givetvis är även män med moderna och sunda värderingar välkomna.

Endast 2 % av Sveriges installations- och serviceelektriker är kvinnor. En siffra som är för låg. För att fortsätta arbetet mot att bli Sveriges mest jämställda elteknikföretag rullar nu en kampanj på Göteborgs gator med det tydliga budskapet ”Just nu söker vi 5 kvinnliga elektriker”.

Satsningen grundar sig i ett mål att minst fördubbla antalet kvinnliga elektriker inom koncernen. Rekryteringen av nya elektriker riktar sig även mot män med sunda värderingar. Bergendahls El arbetar på en expansiv marknad och behovet av fler anställda är stort.

Hur blir vi Sveriges mest jämställda elteknikföretag?
För att bli Sveriges mest jämställda elteknikföretag krävs hårt arbete och stort engagemang från samtliga medarbetare. Inom koncernen har ett antal medarbetare både män och kvinnor ingått i en jämställdhetskommitté. Tillsammans arbetar de för att bygga grunden till en trygg och trivsam arbetsmiljö för både kvinnor och män tillsammans.