fbpx

Bergendahls El Energiteknik

Bergendahls El Energiteknik erbjuder tjänster och produkter inom KNX-system, Solar Energy PV och PLC-system. Vi tillhandahåller långsiktiga och hållbara lösningar. Vår spetskompetens gör oss till en intressant partner.

Vi är västkustens enda certifierade Siemens Solution Partner inom byggnadsautomation, en garant för expertis inom Siemens styrområden. Ett serviceavtal från Bergendahls El Energiteknik ger dig en driftsäkrare och energieffektivare anläggning och vi hjälper dig att optimera din byggnad genom hela dess livslängd.

Vi kan både tekniken och hantverket

Tekniken inom vårt område utvecklas i en rasande takt samtidigt som nya regler och förordningar ställer nya krav både på oss som leverantörer men även på dig som kund. Du kan med lugn hand lämna dina problem till oss! Vi har kunskapen som behövs både för att välja rätt teknik till just din anläggning samtidigt som vi har erfarenhet nog att installera & driftsätta anläggningen på ett effektivt sätt.

Våra tjänster

Bergendahls El Energiteknik långa branscherfarenhet, kompetens och kunskap gör oss till en trygg partner för alla de behov som kan uppstå i din byggnads liv. Vi kan assistera med allt från jour & ronderingstjänster, total migrering av en gammal installation till rena nyentreprenader. Driften av byggnader står för nästan 50 % av den totala energikonsumtionen i Sverige, så även små justeringar på ett befintligt system kan generera stora kostnadsvinster för ägaren, med återbetalnings tid på några få år. Bergendahls El Energiteknik levererar ett helhetstänkande för byggnader som ger minimal energianvändning, optimal komfort och maximal prestanda!

Kontakt:

Bergendahls El Energiteknik AB
Omvägen 2H
412 75 Göteborg
Växel: 031-725 12 00
Hitta till oss