fbpx

Avklarade miljömål som inspirerar

Bergendahls El har sedan ett antal år tillbaka haft som vision att agera i linje med de 16 nationella miljömålen. Ett första steg var ursprungligen att kartlägga de insatser som behöver göras för att minska koncernens negativa miljöpåverkan. Målet under de två senaste åren har varit att utföra minst 300 miljöfrämjande aktiviteter genomförts, allt från stora projekt till mindre inköp.

Arbeten som utmärker sig är bl.a. utvecklingen och konstruktionen av en helt eldriven stenkross. Stenkrossen visade ett reducerat koldioxidutsläpp på hela 98 % och 70% lägre energikostnad.

Miljömålet är avklarat, men vad innebär det?

302 miljöfrämjande aktiviteter har utförts mot kunder, leverantörer och egen personal. Fyra av sju bolag har överträffat sina målsättningar med att minska negativ påverkan på miljön. Det ökade miljöarbetet under den tvååriga tidsperioden har ställt höga krav på samtliga inom koncernen att agera utifrån en miljöfrämjande förhållning. Något som i slutändan visat sig vara en omedveten självklarhet.

– Många arbetar dagligen med en miljöfrämjande förhållning på ett eller annat vis, men de tänker inte alltid själva på det förrän det kommer på tal. Med andra ord har det satt sig i ryggmärgen hos många vilket är precis vad vi strävat efter”, säger Lars Olin, koncernchef för Bergendahls El.

Bergendahls El har sedan 2000 varit ett miljöcertifierat bolag och har därmed en lång erfarenhet att arbeta klimatsmart. Se artikeln: Qualify sätter ramarna för långsiktigt miljöarbete.

Dokumentationen är viktig för att utveckla arbetet

Ett av framstegen med de avklarade miljömålen är som sagt att det skapat en genomgående attitydförändring och att mycket numer görs på rutin. Lars Olin belyser även vikten av dokumentation i syfte att kunna se utförda aktiviteter ur ett bredare perspektiv.

– För att fortsätta det fantastiska arbete vi gjort under de senaste åren är det viktigt att vi reflekterar över utförda arbeten så vi inte missar att dokumentera eventuella miljöfrämjande insatser. En del av att ändra attityderna på lång sikt är att hålla uppe motivationsnivån. Då krävs det att man ger varandra en klapp på axeln med jämna mellanrum.

Siktar mot att bli klimatsmart på vägarna

För ett företag som under en lång period arbetat miljömedvetet kan det vara svårt att göra större förändringar och accelerera arbetet. Kommande miljömål är riktat åt att reducera koncernens koldioxidutsläpp. För att uppnå målet har man bl.a. börjat kolla på möjligheter att byta ut företagens bilar. Från dieseldrivna bilar mot ett mer energieffektivt alternativ i form el- eller laddhybrid.