fbpx

Budskap om Bergendahls Els framtid på bussar i Göteborg

Endast 2 % av Sveriges installations- och serviceelektriker är kvinnor. En siffra som är orimligt låg. Nu omvandlas ord till handling när Bergendahls El på bussar i Göteborg rullar ut budskapet att man letar efter 5 kvinnliga elektriker.

Under 2017 startade Bergendahls El arbetet med en koncerngemensam mångfaldskommitté. Ett startskott för bl.a. en jämnare könsfördelning i branschen. För att fortsätta arbetet sätts nu tydliga mål för att öka antalet anställda kvinnor i koncernen.

”Just nu söker vi 5 kvinnliga elektriker” – Så lyder kampanjen som kommer synas på bussar runt om i Göteborgsområdet. Siffran är framtagen som ett mål att minst fördubbla antalet kvinnliga elektriker inom Bergendahls El.

”Vi är medvetna om den stora bristen på kvinnliga elektriker och väljer därför att sätta upp ett mål vi anser är utmanande. Givetvis ser vi det som mycket positivt om ännu fler kvinnor visar intresse”, säger koncernchef Lars Olin.

Rekryteringen av nya elektriker riktar sig även mot män med sunda värderingar. Bergendahls El arbetar på en expansiv marknad och behovet av fler anställda är stort.

”Samtliga bolag inom koncernen har ett stort behov av fler anställda och därför uppmuntrar vi även män att söka. Vi välkomnar alla med moderna och sunda värderingar och vi vill tillsammans arbeta för att bli Sveriges mest jämställda elteknikföretag”, säger Lars Olin.

Kampanjen kommer synas på Västtrafiks bussar under tidsperioden v.8–9.