fbpx

Coronavirus covid-19

Bergendahls El Gruppen tar avstamp i vårt ledord TRYGGHET för våra medarbetare, kunder och partners arbetsmiljö.

När det gäller Coronaviruset, covid19 innebär det att Koncernens ledningsgrupp är i stabsläge och noggrant följer utvecklingen och framförallt myndigheternas rekommendationer. Vi informerar och styr sedan vår verksamhet till att följa dessa rekommendationer, samma uppmaning ger vi vår omgivning enligt: Folkhälsomyndigheten