fbpx

Elektra Elteknik och Bergendahls El Service ger kraft till världens högsta vindtunnel

Till våren kommer högtflygande planer bli verklighet när Bodyflight öppnar världens högsta vindtunnel i Göteborg, med en flyghöjd på 24 meter!. Här kommer man kunna prova på hur det känns att falla fritt i luften. Hela upplevelsen behöver mängder med el, detta möjliggörs av Elektra Elteknik och Bergendahls El Service.

Snart får Göteborg sin första vindtunnel, skapad för att simulera fallskärmshopp från 4000 meters höjd. Man svävar på en luftstråle i en glaskammare som simulerar fartvinden precis som under ett fallskärmshopp i fritt fall. Hela kroppen fungerar som ett roder i den starka luftstrålen och konsten är att lära sig manövrera med sin kropp.

För att möjliggöra en simulering av ett fallskärmshopp har Elektra Elteknik ritat och installerat det ställverk som driver fyra enorma fläktar på cirka 2500 hk. Dessa fläktar förflyttar luften och kan skapa lufthastigheter på över 300 km/h. Lufthastigheten anpassas efter varje person som ska flyga.

Vindtunnlar likt dessa, konstruerade som ett vertikalt glasrör användes redan från tidigt 1900-tal för att testa aerodynamik av farkoster. Först vid 1982 öppnades den första kommersiella vindtunneln för inomhusfallskärmshoppning i Las Vegas. Då användes den för såväl militära övningar som en allmän nöjesattraktion. Idag finns endast ett hundratal vindtunnlar över hela världen. Bodyflight är som sport och träningsform väl etablerad på den svenska marknaden och den nya anläggningen hoppas locka ännu fler.

Elektra Elteknik och Bergendahls El Service ger energi

Elektra Elteknik och Bergendahls El Service har fått uppdraget av Bodyflight att förse anläggningen med elenergi. Ställverksinstallationen för att försörja fläktarna utförs av Elektra. Övrig elinstallation så som belysning utförs av Bergendahls El Service.
– För oss har det varit ett spännande arbete på det viset att vi från grunden ritat och skapat det ställverk som ska driva dessa kraftfulla fläktar som kommer vara hjärtat till en vindtunnel i absoluta världsklass säger Christian Åkerlund, VD för Elektra Elteknik.

Status på bygget?

Arbetet med att bygga den nya anläggningen är nu i fullgång. De enorma fläktarna har börjat monteras och kommer till våren få göteborgarna att sväva fritt på höjder som ingen tidigare nått. Följ arbetets utveckling på Bodyflights hemsida.