fbpx

Elinstallation och larm till nya skolan i Kungälv

Bild från kungalv.se

Ett av Bergendahls El:s senaste projekt, Sparråsskolan i Kungälv, har varit i full gång under mellandagarna. Bygget är en grundskola för 380 elever, från förskoleklass till tredjeklass, med moderna lösningar för el och värme.

I bygget ingår flera olika delar utöver själva skolan, exempelvis en idrottshall, ett skolbibliotek, en gång- och cykelbana samt ett system för hybridventilation som förvärmer eller förkyler luften innan den går in i skolans kanaler. Den tre plan höga och 4 890 kvadratmeter stora Sparråsskolan kommer att drivas av 5500 kvadratmeter solceller placerade på skolans tak. Dessa genererar hela 170 000 kilowatt timmar el, vilket kommer vara mer än vad skolan drar. Resterande el kommer därför gå tillbaka ut i nätet.

Bergendahls El Kungälv står för Sparråsskolans elinstallation medan Telenta fått i uppdrag att leverera brand- och inbrottslarm samt passagesystem.

Skolan, som ligger i orten Ytterby, har beräknad invigning vid elevernas terminsstart i höst.