fbpx

Ikano bostäder inspirerar med sin vision om en hållbar vardag

Bergendahls El Kungälv var nyligen tillsammans med byggföretaget Hansson och Söner på ett inspirerande besök hos Ikano bostäder inför ett kommande projekt i Kungälv. Hållbar vardag är temat och fokus ligger främst på att skapa förutsättningar för människor att på ett effektivt sätt kunna dela på samma resurser och samma yta.

Vid besöket i Stockholm demonstrerades arbetet i hur Ikano vill bygga kvadratsmarta bostäder med mer funktion på mindre yta. Bergendahls El Kungälv kommer tillsammans med Hansson och Söner ingå i ett samarbete där ett likartat projekt står i verk att byggas. Arbetssättet grundar sig i en vision om att göra så mycket som möjligt för varje spenderad krona och således spara på våra kunders och jordens resurser. Ikano beskriver bostäderna som ”Smarta och yteffektiva planlösningar ger dessutom ofta en lägre energianvändning per person, vilket ger en lägre kostnad och sparar på jordens resurser”.

Visionen riktas åt att markant minska miljöpåverkan i arbetet med nya bostäder. Hög prioritet på bra materialval och noggrann användning av energi och resurser blir ledstjärnor för en hållbar arbetsplats.

Inom en snar framtid väntas byggandet av lägenheter i Kungälv dra igång med Hansson och Söner som totalentreprenör. Projektet innefattar 198 lägenheter fördelat på 89 hyresrätter, 106 bostadsrätter och två s.k. Bokal som är bostäder med rätt att bedriva verksamhet i. Bergendahls El Kungälv tillsammans med Hansson och Söner hoppas kunna statuera exempel för god hållbarhet och därmed även inspirera bostadsrättsköpare till att ta större ansvar för en bättre miljö.