fbpx

Intervju om jämställdhet i Hager magasin

Koncernchef Lars Olin och ställverksmontör Katarina Berg har blivit intervjuade av Hager magasin om vårt jämställdhetsarbete.

”Elbranschen är en kvarleva av det förgångna” – Bergendahls El om jämställdhet

Endast två procent av alla elektriker är kvinnor. Det vill Bergendahls El ändra på. Sedan fyra år tillbaka driver de en kampanj som ska öka koncernens kvinnliga elektriker till sex procent.

Redan i dag råder det brist på uppåt 10 000 elektriker. Elektrifieringen av samhället kommer förmodligen att öka kapacitetstrycket ytterligare. I en rapport till riksdagen har organisationen Installatörsföretagen beskrivit kompetensbristen som väntas öka. Men bristen på elektriker är ingen nyhet. För ungefär fyra år sedan insåg Lars Olin, vd på Bergendahls El, att någonting radikalt behövde göras för att lösa resursbristen.

– Vi skriker efter elektriker och samtidigt är branschen en av de mest ojämnställda med bara två procent kvinnor, säger Lars.

Läs artikeln i sin helhet på Hager Magasin