fbpx

Bergendahls El Gruppen AB

Bergendahls El Gruppen AB är moderbolag i koncernen och sköter bland annat diverse gemensamma administrativa funktioner. Bolaget är placerat i koncernens huvudkontor på Omvägen 2H i Göteborg och leds av koncernchef Lars Olin, vice koncernchef Olof Göransson och ekonomichef Fredrik Myrberg.

Omvägen 2H
41275 Göteborg

Växel: 031-725 12 00
info@bergendahlsel.se