fbpx

Miljösmart med sikte på framtiden

All energi som vi människor använder har en påverkan på miljön. Bostäder och lokaler står i dagsläget för en tredjedel av energianvändningen i Sverige, detta med betydande miljöpåverkan som följd. Vi ser här en möjlighet att bidra till en positiv förändring som kommer göra skillnad för framtiden. Vi på Bergendahls El tar miljöfrågan på stort allvar och strävar i alla lägen efter att arbeta miljösmart.

Hur är Bergendahls El miljösmarta?

Som ett led i att försöka minska vårt avtryck på miljön har vi på Bergendahls El sedan flera år tillbaka arbetat enligt de nationella och regionala miljömålen. Utefter riksdagens riktlinjer har egna mål formulerats tillsammans med delmål som skall uppfyllas under utsatt tid.

Bland annat arbetar vi kontinuerligt med att uppdatera kunskaper om miljöframsteg inom elteknikområdet, för att kunna erbjuda lösningar som är moderna och energibesparande. Vid inköp av material till våra projekt, väljer vi med omsorg utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ett viktigt arbete ligger i att ta till vara på överblivet material som annars riskerar att glömmas bort eller slängas. För att både arbeta klimatsmart och kostnadseffektivt återanvänds material, antingen av samma företag som köpt in det eller av ett annat företag i koncernen. Ett andra alternativ kan också vara att sälja vidare till ett utomstående företag.

Stödjer Naturskyddsföreningen
Bergendahls El har bortsett från eget arbete även valt att uppmuntra utomstående krafter som varje dag kämpar för naturskydd och miljövård. Genom att bidra med resurser till Naturskyddsföreningen hoppas vi kunna hjälpa dem att fortsätta bedriva de tuffa debatterna som hör miljöfrågan till. Vi är stolta över vårt fleråriga samarbete med Naturskyddsföreningen och de insatser de gör för vår miljö.

Läs mer om Naturskyddsföreningen och deras arbete