fbpx

Modern teknik

El- och energibranschen befinner sig i ständig förändring. Projekten blir större och alltmer komplexa, gränsen mellan el, elektronik, kommunikation och IT suddas ut allt mer. Behovet av modern teknik är konstant och en nyckelfaktor till att utvecklas.

Det ställer stora krav på oss som leverantör. Vi måste hela tiden hålla oss à jour, och hålla oss i utvecklingens absoluta framkant. Därför arbetar vi kontinuerligt med utbildning och omvärldsbevakning.

Flera av våra dotterbolag arbetar dessutom med egen utveckling av koncept och produkter, både i egen regi och i samarbete med partners.

KNX och solceller

Ett område där utvecklingen går väldigt snabbt just nu är det som kallas KNX. KNX är en standard för hem- och byggnadsautomation, eller smarta hem som det ibland kallas. Vårt dotterbolag Bergendahls El Energiteknik jobbar mycket med den här typen av projekt.

Solceller och moderna energi- och ventilationssystem är ett annat utvecklingsområde, som Bergendahls El Energiteknik arbetar mycket med.

<img src=”knx.jpg” alt=”knx-system och hållbara lösningar”/>
Bergendahls El Energiteknik erbjuder tjänster och produkter inom KNX-system, Solar Energy PV och PLC-system. Vi tillhandahåller långsiktiga och hållbara lösningar.

Avancerade projekt

En av styrkorna inom Bergendahls El-koncernen är just det faktum att vi har en bred palett av kompetenser under samma hatt. Vi har stora möjligheter till samarbete och kan ta oss an stora och mycket avancerade projekt. Det illustreras inte minst av det förtroende vi fått i samband med byggnationen av det nya barnsjukhuset i Göteborg, men även tidigare uppdrag vi utfört. Ett sådant exempel är den högteknologiska hybridsalen på Sahlgrenska, en kombinerad operations- och röntgensal där man använder den allra senaste tekniken för att utföra avancerade operationer.

Modern teknik i framtiden

För oss stavas framtiden “IoT” (Internet of Things). Begreppet syftar till den teknik där fysiska föremål  styrs elektroniskt och möjliggör data-drivna beslutsprocesser. IoT handlar till stor del om att automatisera kommunikation mellan teknik och övergripande system för att hitta snabbare beslutsprocesser.

Läs mer om hur vi arbetar med Iot-teknik

Om du har frågor på det här området, så är du alltid välkommen att kontakta oss.