fbpx

Historia

Vår historia tar vid den 15 januari 1909 inregistreras Bröderna Bergendahl Elinstallationsfirma  av Axel Henrik Bergendahl och hans bror Knut Olof Frithiof Bergendahl.

Ett och ett halvt år senare delas rörelsen upp och Knut Olof Frithiof Bergendahl startar egen firma under namnet ”Olof Bergendahl Ingeniörsfirma”. Firman sysslade i huvudsak med reparationer på fastigheter och hotell såsom Grand Hotel, Savoy Hotel, Frälsningsarméns Hotell med flera. Nyinstallationer utfördes bland annat inom Kvinnoklinikens Elevhem Sahlgrenska, Borås Lasarett, Vänersborgs Lasarett, Helleforsgatan, Kobbarnas väg, Guldheden och Fjällbo Vårdhem.

19 januari 1952 köps firman av Einar Hansson och byter namn till Olof Bergendahls El AB. Vid denna tidpunkt är ca 5 elektriker anställda men företaget växer kraftigt på grund av uppdrag för Göteborgs Elverk med den så kallade omläggningen till 220/380V. Under 50-, och en bit in på 60-talet uppgår antalet anställda till drygt 50 st.

Under 60-talet fortsätter bolaget att växa ännu mer. Göteborg expanderar kraftigt. Bergendahls El säkrar omfattande uppdrag i nya områden som Kortedala, Biskopsgården, Tynnered, Högsbo, Bangatan, Sten Sturegatan, Hisings Backa, Frölunda torg, Mölndalsvägen. Södra Gubberogatan, Kusttorget, Paternostergatan och Dahlströmsgatan och räknar till slut cirka 120 montörer.

Under 60- och 70-talet expanderar bolaget även genom uppköp. Elinstallationsföretagen Hammarson El, Jerdéns Elektriska, Rydmans El och Gottfrids El förvärvas. Dessutom startas filialer i Kungälv och på Hönö.

25 mars 1966 flyttar koncernen från Kanaltorget till Danska vägen 2. Nästa flytt sker 26 januari 1987. Då samlas verksamheten på Omvägen 2H i Kallebäck, där den finns kvar än idag.

1993 grundas Elektra Elteknik AB. Koncernen förvärvar också Tolereds El AB, som numera går under namnet Bergendahls El Projekt AB. 1998 förvärvas Västra Sveriges Elinstallationer, som idag går under namnet Bergendahls El i Kungälv AB.

Under 00-talet kliver Bergendahls-koncernen på allvar i larm- och säkerhetsbranschen, först med förvärvet av Tesec AB 2003 och två år senare med köpet av Telenta AB. Tesec finns idag kvar som en bifirma i Telenta AB.

2015 förvärvas Örgryte Elentreprenad AB. 2016 förvärvas Veltek, ett bolag i Göteborg som är specialiserat på fastighetsautomation.