fbpx

Jämställdhet och mångfald

Endast 2 % av Sveriges installations- och serviceelektriker är kvinnor. En siffra som är för låg. Vi vill ta ställning för en jämställd bransch där män och kvinnor med olika bakgrund alla arbetar på samma villkor.

Vi söker moderna elektriker. Vi omvandlar ord till handling och söker fler kvinnliga elektriker. Givetvis är även män med moderna och sunda värderingar välkomna.

Endast 2 % av Sveriges installations- och serviceelektriker är kvinnor. En siffra som är för låg. För att fortsätta arbetet mot att bli Sveriges mest jämställda elteknikföretag rullar nu en kampanj på Göteborgs gator med det tydliga budskapet ”Just nu söker vi 5 kvinnliga elektriker”.

Satsningen grundar sig i ett mål att minst fördubbla antalet kvinnliga elektriker inom koncernen. Rekryteringen av nya elektriker riktar sig även mot män med sunda värderingar. Bergendahls El arbetar på en expansiv marknad och behovet av fler anställda är stort.

Varför är detta viktigt för oss?

Frågan om ett jämställt företagsklimat handlar kort och gott om lika värde. Vi letar alltid efter de kollegor som är bäst lämpade, män som kvinnor oberoende av etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Alla är välkomna och ska bli behandlade likvärdigt. På så vis kan vi även växa och konkurrera om nya uppdrag och vinna fler affärer.

Hur blir vi Sveriges mest jämställda elteknikföretag?

För att bli Sveriges mest jämställda elteknikföretag krävs hårt arbete och stort engagemang från samtliga medarbetare. Inom koncernen har ett antal medarbetare både män och kvinnor ingått i en mångfaldskommitté. Tillsammans arbetar de för att bygga grunden till en trygg och trivsam arbetsmiljö för både kvinnor och män tillsammans.

Klicka här för att se lediga tjänster.