Framtidsvisioner och hur vi når dit

Bergendahls El har de senaste åren gjort satsningar för att på riktigt bli en framgångsfaktor inom elteknikbranschen. En modernare kostym med tidsförankrade mångfaldsarbeten har varit grunden till det arbete som nu ska bana vägen mot nya höjder.  Vid en gemensam Kick-off på Prioritet Serneke Arena samlades alla delar av koncernens anställda för en helkväll som … Läs mer »

Qvalify sätter ramarna för långsiktigt miljöarbete

När förändringar i väder och vind framträder som ett kvitto på klimathotet är det viktigt att ta ansvar inför framtiden. Genom Qvalify arbetar vi med tydligt uppsatta mål för att minska vårt avtryck på miljön. Detta samarbete har resulterat i att vi sedan 2000 är certifierade enligt ISO 14001 miljöledningssystem.   Vad innebär det att vara … Läs mer »

Miljösmart med sikte på framtiden

All energi som vi människor använder har en påverkan på miljön. Bostäder och lokaler står i dagsläget för en tredjedel av energianvändningen i Sverige, detta med betydande miljöpåverkan som följd. Vi ser här en möjlighet att bidra till en positiv förändring som kommer göra skillnad för framtiden. Vi på Bergendahls El tar miljöfrågan på stort … Läs mer »

Bedragare utger sig för att vara elektriker

Det har kommit till vår kännedom att bedragare i Göteborgsområdet utger sig för att vara elektriker med uppdrag att kontrollera elmätaren i hemmet. Detta efter de har blivit ertappade med att rycka bakdörrar, balkongdörrar m.m. Liknande händelser har påträffats i andra delar av Sverige då bedragare har utgett sig för att vara elektriker och knackat … Läs mer »

Budskap om Bergendahls Els framtid på bussar i Göteborg

Endast 2 % av Sveriges installations- och serviceelektriker är kvinnor. En siffra som är orimligt låg. Nu omvandlas ord till handling när Bergendahls El på bussar i Göteborg rullar ut budskapet att man letar efter 5 kvinnliga elektriker. Under 2017 startade Bergendahls El arbetet med en koncerngemensam mångfaldskommitté. Ett startskott för bl.a. en jämnare könsfördelning i branschen. … Läs mer »

Milstolpar för 2018

Nytt år nya möjligheter brukar det låta – så låter det även 2018. Det nya året har mycket spännande att erbjuda bl.a. fortsätter arbetet med Partille Port. Bergendahls El Projekt arbetar i dagsläget med etapp 3 och 4 som beräknas stå färdigt senare under våren. Samtidigt kan vi summera ett mycket bra 2017 som bjöd … Läs mer »

Nya Porsche Center en mötesplats för alla bilälskare

Porsche center i Göteborg byter adress och flyttar från Högsbo till Mölndal. På Aminogatan 24 ligger den nya anläggningen med en storlek på 3700m2. Den nya anläggningen med dubbelt så många serviceplatser och tre gånger större utställningshall kommer vara en spännande mötesplats för alla bilälskare. 11 elektriker från Bergendahls El Projekt har vid olika tillfällen … Läs mer »

Ikano bostäder inspirerar med sin vision om en hållbar vardag

Bergendahls El Kungälv var nyligen tillsammans med byggföretaget Hansson och Söner på ett inspirerande besök hos Ikano bostäder inför ett kommande projekt i Kungälv. Hållbar vardag är temat och fokus ligger främst på att skapa förutsättningar för människor att på ett effektivt sätt kunna dela på samma resurser och samma yta. Vid besöket i Stockholm … Läs mer »

Bergendahls El Projekt gör stor satsning på belysningssystem

Mikael Nyqvist med spetskompetens inom området belysningssystem har börjat en anställning hos Bergendahls El Projekt i Göteborg. I en helt nyinsatt roll som teknisk rådgivare kommer Mikael utgå ifrån Habo nära Jönköping men även förlägga stor del av arbetet på Göteborgskontoret. Den ny insatta tjänsten är en mångfasetterad roll med fokus på belysningssystem som innebär … Läs mer »

Karin Henriksson blir första externa styrelseledamot

Vi på Bergendahls El kan nu presentera vår första externa styrelseledamot. Karin Henriksson kommer bistå med kompetenser som skall hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen. Karin besitter en gedigen erfarenhet inom verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning med flertalet chefsbefattningar inom näringslivet i bagaget. Sedan 16 år tillbaka har hon drivit det egna företaget Henriksson Verksamhetsutveckling … Läs mer »