fbpx

Organisation

Bergendahls El-koncernen består av sju olika bolag, moderbolaget Bergendahls El Gruppen AB och sex dotterbolag. Här följer en kort beskrivning av koncernens organisation:

Bergendahls El Gruppen AB är moderbolag i koncernen och sköter bland annat diverse gemensamma administrativa funktioner. Bolaget är placerat i koncernens huvudkontor på Omvägen 2H i Göteborg och leds av koncernchef Lars Olin, vice koncernchef Olof Göransson och ekonomichef Fredrik Myrberg.

I dotterbolaget Bergendahls El Projekt AB samlas kompetensen kring stora projekt. Bolaget ansvarar bland annat för stora uppdrag som tillbyggnaden av Drottning Silvias Barnsjukhus och SCA:s huvudkontor i Mölndal. Bolaget leds av vd Tapio Hattara.

Bergendahls El Service AB är en av göteborgsområdets största leverantörer av servicetjänster inom elsektorn. Bolaget leds av vd Mats Nylén.

Bergendahls El Energiteknik AB är specialiserat på avancerade produkter och tjänster inom KNX, solenergi och PLC-system. Vd: Mikael Björnefors.

Dotterbolaget Bergendahls El i Kungälv AB är en lokal aktör på marknaden i Kungälvsområdet. Bolaget agerar som en småskalig och lokal leverantör, men har samtidigt tillgång till moderbolagets alla resurser och kompetenser. Vd är Robert Wigbring.

Telenta AB är en leverantör av tekniska larm och säkerhetssystem med över 20 års branscherfarenhet och kontor i Göteborg, Karlstad, Stockholm och Malmö, vilket ger möjlighet att leverera kundanpassade helhetslösningar till stora delar av landet. Bolaget leds av vd Olof Göransson.

Elektra Elteknik AB är ett specialiserat bolag med mycket hög kompetens inom kraft- och ställverksentreprenader samt service, projektering och ombyggnader inom kraft- och ställverksområdet. Bolagets vd är Christian Åkerlund.

De olika dotterbolagen har byggt upp en stark och spetsig kompetens inom respektive område och efter drygt hundra år i branschen har vi lärt oss ett och annat. När de samverkar får vi bredd och djup, vilket ger oss möjlighet att lösa svåra, komplicerade, utmanande och avancerade uppdrag.

Vi levererar helt enkelt trygghet och spänning i alla lägen!