fbpx

Tillbaka till referensprojekt

Tillbyggnad Drottning Silvias
Barnsjukhus

Planeringsarbetet pågick i flera år, men under 2015 inleddes äntligen uppförandet av den nya byggnaden på Drottning Silvias Barnsjukhus. Bergendahls El Projekt AB fick förtroendet att delta i projektet.

Den nya byggnaden ska innehålla lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration. Vårdavdelningarna ska erbjuda en förbättrad vårdmiljö för patienter, närstående och personal. Även de äldre lokalerna kommer att renoveras och anslutas till det nya sjukhuset.

Det blir enkelrum för att öka föräldranärvaron och så att det blir möjligt att övernatta. Enkelrummen bidrar också till en bättre sjukhushygien med minskad risk för spridning av infektioner. Lokaler för operation och intensivvård skapas för avancerad medicinskteknisk utrustning och dessa ska även klara av utrymmes- och personalkrävande operationer.

Tillbyggnaden blir 31 000 kvadratmeter stor och kommer att byggas väster om den äldre fastigheten. De äldre lokalerna ska renoveras och kommer sedan att bindas samman med den nya tillbyggnaden. Tillbyggnadsprojektet för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus pågår från 2015 till 2020.

Vad är vår roll i projektet?

Flera bolag inom Bergendahls El koncernen kommer att arbeta tillsammans med projektet som ska resultera i ett av världens mest framstående sjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning. Uppdraget omfattar bl.a. kraftförsörjning via ställverk, som ombesörjs av Elektra Elteknik.
Bergendahls El Projket Bergendahls El Energiteknik utför ett omfattande arbete med installation av KNX-system som kommer resultera i en struktur som gör det möjligt för samtliga system i huset att kommunicerar via ett och samma språk.

Bergendahls El Energiteknik berättar mer om KNX.

Övrigt arbete som utförs är bl.a. installation av brandlarm, säkerhet, trygghetslarm och belysning. Med andra ord har vi ett finger med i spelet bland det mesta som sprakar i huset.

Till hjälp i arbetet används en programvara som skapar en tredimensionell överblick av projektet under byggprocessen. Dalux Field som används, är en webbaserad programvara för produktionsskyddet i ett byggprojekt. I programmet går det att ladda upp 2D-ritningar och 3D-modeller över projektet som sedan finns tillgängliga i mobil- och webbapplikationen.

Projektets mål: Rätt resultat för vården

Västfastigheter som är beställare av projektet menar att byggnaden ska utgöra bästa möjliga stöd för vården under hela dess livslängd. I varje enskild detalj ska effekterna av detaljen beaktas för byggnaden som helhet, under såväl byggnation som brukande.

Vill du veta mer? Se filmen om Drottning Silvias Barnsjukhus.

Klicka här för att se en live-uppdatering från bygget,
bilderna uppdateras kontinuerligt.