Tillbaka till referensprojekt

Tillbyggnad Drottning Silvias
Barnsjukhus

Planeringsarbetet har pågått i flera år, men under 2015 inleddes äntligen uppförandet av den nya byggnaden på Drottning Silvias Barnsjukhus. Bergendahls El Projekt AB är en av de entreprenörer som fått förtroendet att delta i projektet.

Den nya byggnaden ska innehålla lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration. Vårdavdelningarna ska erbjuda en förbättrad vårdmiljö för patienter, närstående och personal.

Det blir enkelrum för att öka föräldranärvaron och så att det blir möjligt att övernatta. Enkelrummen bidrar också till en bättre sjukhushygien med minskad risk för spridning av infektioner. Lokaler för operation och intensivvård skapas för avancerad medicinskteknisk utrustning och dessa ska även klara av utrymmes- och personalkrävande operationer.

Tillbyggnaden blir 33 000 kvadratmeter stor och kommer att byggas väster om den äldre fastigheten. De äldre lokalerna ska renoveras och kommer sedan att bindas samman med den nya tillbyggnaden. Tillbyggnadsprojektet för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus pågår från 2015 till 2020.

Projektets mål: Rätt resultat för vården

Johannes Hellsing, projektledare Västfastigheter: Vad innebär ”Rätt resultat för vården”?

“Att vi ska bygga ändamålsenliga lokaler för vården. Byggnaden ska utgöra bästa möjliga stöd för vården under hela dess livslängd. I varje enskild detalj ska effekterna av detaljen beaktas för byggnaden som helhet, under såväl byggnation som brukande.

Projektmålet innebär att genom öppen samverkan mellan de som deltar i projektet optimerar vi effekterna på tid, ekonomi och kvalitet mot rätt resultat för vården.”

Vill du veta mer? Se filmen om Drottning Silvias Barnsjukhus.

Klicka här för att se en live-uppdatering från bygget,
bilderna uppdateras kontinuerligt.