fbpx

Qvalify sätter ramarna för långsiktigt miljöarbete

När förändringar i väder och vind framträder som ett kvitto på klimathotet är det viktigt att ta ansvar inför framtiden. Genom Qvalify arbetar vi med tydligt uppsatta mål för att minska vårt avtryck på miljön. Detta samarbete har resulterat i att vi sedan 2000 är certifierade enligt ISO 14001 miljöledningssystem.  

Vad innebär det att vara miljöcertifierad?

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard utformad av Jönköpingsbaserade Qvalify, som utgör grunden i miljöledning för organisationer inom industri. För att bli certifierad ska 55 s.k. skall-krav uppfyllas. Dessa krav grundas på företagets storlek och verksamhet samt de miljörelaterade förändringar som anses vara nödvändiga. För att inte miljöledningssystemet ska bli bristfällig finns även vissa grundkrav t.ex. att bästa möjliga teknik inom ekonomiskt möjliga och lämpliga ramar bör användas.  Dessa krav följs sedan upp genom en årlig revision där alla 55 skall-krav noga följs upp.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan bli miljöcertifierat?  Klicka här!

Varför gör vi detta?

Vårt mål är att sträva mot en utveckling som tillfredsställer dagen behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar utveckling innebär att ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.